Reel Getiriyi Nasıl Doğru Hesaplarız?

September 21, 2020

Hesap hareketlerine bakarak hesaplayabildiğimiz nominal getirinin satın alma gücümüzdeki “gerçek” artış olmadığını biliyoruz. Bunun için enflasyondan arındırılmış reel getiri hesabı yapmamız gerekir. Reel getiriyi genellikle nominal getiriden enflasyonu çıkartarak buluruz. Fakat bu işlem aslında hesaplamak istediğimiz reel getiri için yaklaşık bir değer verir. Doğru hesap için (getiri hesaplarında yapıldığı gibi) nominal getiri ile enflasyon arasındaki farka değil, aralarındaki yüzdelik orana bakılmalıdır. 

Hazırladığımız teknik rapor ile gösterdik ki yaklaşık formülü kullanmamız nedeniyle yaptığımız hata enflasyon, getiri ve aralarındaki farkın büyümesi ile artmaktadır. Türkiye gibi enflasyonu %10 civarlarında olan bir ülkede tipik borsa getirileri için hata %1 civarında olabilmektedir. Basit bir örnek ile bunu gösterelim. %10 enflasyon olan bir yılda %20 nominal getiri elde ettiğimizi varsayalım. Yaklaşık olarak bakarsak %10 bir reel getiri olduğunu görüyoruz. Fakat doğru hesabı yaptığımızda reel getiriyi %9.1 olarak buluyoruz. 

Konuyu detaylı olarak işlediğimiz teknik raporumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Reell faiz hesabında yaklaşıklık hatası
Approximation_of_Inflation-Adjusted_Returns.pdf


Yaman Kındap

Yaman Kındap uzun dönemli araştırma stajyeri olarak mikste çalışmaktadır. Makine öğrenmesi ve sinyal işleme alanlarıyla ilgilenerek Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sistematik yatırım stratejileri, risk modelleme ve varlık yönetimi alanlarında araştırmalara devam etmektedir.